Z uwagi na dzisiejsze manifestacje w centrum Warszawy, terminy doręczeń przesyłek mogą zostać wydłużone. Szczegółowe informacje: 22 353 05 05 – Zespół Goniec

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów

List przewozowy jest dokumentem potwierdzającym nadanie i doręczenie mienia każdego z naszych Klientów.

List przewozowy winien zawierać :
– dokładne dane teleadresowe NADAWCY I ODBIORCY
– datę i godzinę nadania / datę i godzinę doręczenia przesyłki,
– czytelny podpis NADAWCY i ODBIORCY,
– płatnika,
– rodzaj usługi,
– wagę i wymiary przesyłki,
– zawartość,
– inne opcje dodatkowe według życzenia klienta,

Listy przewozowe które nie zwierają powyższych danych są niezgodne z Regulaminem. Kurier ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki

Przesyłki gabarytowe od 50 kg -1000 kg są  przewożone na paletach EURO o wymiarach: 120/80/180
Towar spaletyzowany nie może wykraczać poza jej obręb.
Ceny palet euro określa Cennik usług dostępny na stronie internetowej.
Mogą być one także ustalone indywidualnie, w zależności od miesięcznego wolumenu  wysyłki.

Przesyłka niestandardowa to przesyłka, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:
– przekracza wagę 31,5 kg
– przekracza sumę wszystkich boków 2,6 m (gdzie najdłuższy bok przekracza 140 cm )
– posiada kształt: okrągły,  cylindryczny lub owalny, o nieregularnym kształcie z wystającymi elementami,
– posiada nierównomierny rozkład ciężaru,
– opisana lub oznakowana GÓRA, UWAGA SZKŁO, UWAGA NIESTANDARD, inne oznaczenia,
– poprzez swoją szczególną zawartość wymaga obsługi specjalnej.

Przewidywany czas dostawy przesyłek lokalnych to 3 h, w trybie miejskim Ekspres.
W serwisie krajowym, w usłudze STANDARD to następny dzień roboczy po nadaniu przesyłki do godziny:
– 17.00 dla firm
– 19.00 dla klientów indywidualnych. Jest to termin przewidywany.
Usługa GWARANT 9 umożliwia doręczenie przesyłki do klienta następnego dnia roboczego najpóźniej do godziny 9.00
Usługa GWARANT 12 umożliwia doręczenie przesyłki do klienta następnego dnia roboczego najpóźniej do godziny 12.00
Możliwość włączenia powyższych gwarantów jest weryfikowana na podstawie kodów pocztowych danej miejscowości w kraju.

Przesyłki krajowe, nadane tego samego dnia , są odbierane najpóźniej do godziny 16.00
Odbiór palet z różnych miejsc docelowych w kraju ustalany jest indywidualnie z BOK GONIEC.

Każda przesyłka ubezpieczona jest standardowo do kwoty 1000 PLN. Wartość ubezpieczenia danej przesyłki należy określić na LP przy jej nadaniu.
Powyżej 1000 PLN – istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia. Dopłata w wysokości 0,5% deklarowanej wartości przesyłki.
Zwrotu pieniędzy z ubezpieczenia w serwisie krajowym, dokonuje dany podwykonawca, przewoźnik.

Do każdej przesyłki realizowanej za pobraniem doliczana jest kwota w wysokości 5 PLN + 1% kwoty pobranej.
Zwrotu pieniędzy z pobrania, dokonujemy, w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany tego samego dnia drogą elektroniczną na adres: recepcja@goniec.waw.pl , w terminie 14 dni roboczych od daty dokonania płatności przez odbiorcę.

Za przesyłkę uważa się rzeczy, paczki, koperty nie przekraczające łącznej wagi 31,5 kg oraz sumy boków 2 m, przyjęte przez firmę Goniec Sp. z o.o. do przewozu i dostarczenia na podstawie LP od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy.

Klienci, którzy nie mają podpisanych umów o stałej współpracy z firmą Goniec Sp. z o.o., regulują płatność przez opcję DOTPAY, za każdą przesyłkę, według cennika standardowego, który jest dostępny na stronie internetowej, lub przelewem bankowym, na konto firmy GONIEC Sp. z o.o., widoczne w zakładce kontakt.
FV wystawiana jest w ciągu 48h lub w ustalonym terminie i jest dostarczana pocztą tradycyjną na wskazany przez nich adres. Klienci bezgotówkowi rozliczani są ostatniego dnia miesiąca lub według indywidualnych ustaleń. Dla Nich wystawiana jest przelewowa FV z 14 dniowym terminem płatności, zawierająca szczegółową specyfikację wykonanych usług.

W związku z ciągłymi wahaniami cen paliw na rynku światowym, jesteśmy zmuszeni wprowadzić dopłatę paliwową. Wysokość opłaty paliwowej określana będzie każdorazowo na podstawie hurtowych cen rynkowych oleju napędowego ogłaszanego przez PKN ORLEN.
Do każdej przesyłki krajowej i międzynarodowej Firma Goniec Sp. z o.o. dolicza opłatę paliwową w wysokości :15%, która jest zmienna w zależności od cen hurtowych paliwa. Opłata paliwowa jest wyszczególniona na każdej fakturze VAT jako odrębna pozycja, co umożliwia Państwu obserwację wpływu cen paliw na koszt logistyki.

Opłata pobierana za przejazd drogą, płatną autostradą, mostem, tunelem, itp. Podane przez firmę Goniec Sp. z o.o. ceny, zarówno na stronie www, jak i w indywidualnym cenniku, zawierają w sobie opłatę MYTO.